Location: Links

Links

Päästökauppatodentamisen hyväksymispäätös kaudelle 2008-2012:

Energiamarkkinavirasto todentajaksi hyväksymispäätös


Sähkön tuotantotuen varmentamisen hyväksymispäätös:

Energiamarkkinaviraston hyväksymispäätös